Проект № BG16RFOP002-6.002-0700-C01 е с главна цел предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Общата стойност на проекта е 273 300,00 лв., от които 136 650,00 лв. европейско финансиране от ЕФРР и 136 650,00 лв. собствено съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 10 месеца с начало 16.09.2022 г. и край 16.07.2023 г.

Проект № BG16RFOP002-2.077-1194-C01е с главна цел осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Общата стойност е 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца с начало 27.01.2021 г. и край 27.04.2021 г.

Проект  № BG16RFOP002-2.002-0147-C01 „Високите технологии за управление на фирмата - предпоставка за успех“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Прочети подробно

Проект № BG16RFOP002-3.001-0524-C01 „Енергийна ефективност в „МПЛАСТ“ ООД“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Пресконференция по повод старта на проект № BG16RFOP002-3.001-0524-C01 „Енергийна ефективност в „МПЛАСТ“ ООД“ – 02.10.2017
Прессъобщение за проведена пресконференция по повод старта на проект № BG16RFOP002-3.001-0524-C01 „Енергийна ефективност в „МПЛАСТ“ ООД“

Покана за заключителна пресконференция
Информация за приключен проект

Проект: BG-RRP-3.004-0282-С01 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО“


Тръжна документация за избор на изпълнител за доставка на ERP система
Тръжна документация за избор на изпълнител за доставка на ERP система - 03.07.2017
Тръжна документация за избор на изпълнител за доставка на ДМА - 16.08.2017
Тръжна документация за избор на изпълнител за доставка на ДМА - 23.02.2018

„Тръжна процедура по проект № BG-RRP-3.004-0282“