Проект  № BG16RFOP002-2.002-0147-C01 „Високите технологии за управление на фирмата - предпоставка за успех“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Прочети подробно

Проект № BG16RFOP002-3.001-0524-C01 „Енергийна ефективност в „МПЛАСТ“ ООД“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Пресконференция по повод старта на проект № BG16RFOP002-3.001-0524-C01 „Енергийна ефективност в „МПЛАСТ“ ООД“ – 02.10.2017
Прессъобщение за проведена пресконференция по повод старта на проект № BG16RFOP002-3.001-0524-C01 „Енергийна ефективност в „МПЛАСТ“ ООД“

Покана за заключителна пресконференция
Информация за приключен проект
Тръжна документация за избор на изпълнител за доставка на ERP система
Тръжна документация за избор на изпълнител за доставка на ERP система - 03.07.2017
Тръжна документация за избор на изпълнител за доставка на ДМА - 16.08.2017
Тръжна документация за избор на изпълнител за доставка на ДМА - 23.02.2018