Поведение в дългосрочен план Издръжливост

Чрез диаграмата за изследване на вътрешното налягане в дългосрочен план и дадената формула за определяне на сравнителното напрежение е относително лесно да се определи издръжливостта.
P(da-S) σv=2S

Обяснение на формулата

σv = относително напрежение [N/mm2];
P = вътрешно налягане [N/mm2];
da = външен диаметър на тръбата [mm];
S = дебелина на тръбната стена [mm];
1 bar = 0.1 N/mm

Пример

Използвана тръба 20 х 3.4, номинален градус на налягането PN20, операционен натиск 10 бара. По този начин относителното напрежение ще бъде (20 mm-3.4 mm) σv=1N/mm2 6.8 mm. В този случай относителното налягане ще е равно на 2.44 N/mm2. Ако относителното напрежение се окаже права линия в дългосрочната диаграма на вътрешното налягане и е принудено да се пресече със изотермите на съответната опарационна температура, издръжливостта на тръбата в часове ще е резултат от проекцията на оста Х. По принцип обаче, никаква точка на пресичане не се достига при действащите условия на практиката. Живот на продукта по - голям от 50 години.

Изчисляване фактора на сигурност SF

σv (например 50 г. 60º С ) = 4.9 N/mm2 излиза според диаграмата. Става ясно че тръбите на Мпласт дават огромни предели на сигурност в реални ситуации. Във фазата на планирането принципно се започва от най-високите температури, който може да се очакват; ако вземем в предвид операционните температури, които в повечето случаи са сравнително ниски, и техните периоди на ефективност, пределът на сигурност е дори още по-висок.