Системата на Мпласт

Мпласт използва материал PPR c марка Borealis TYP-3 за своите продукти. Основното предимство на материала Borealis TYP-3 при производството на тръби за топла вода, е невероятната му устойчивост на топлина и химически вещества. Продуктите, произведени от този материал са изключително хигиенични и отговарят напълно на здравословните норми тъй като този материал не се повлиява от биологични вещества. Нашата система се състои от широка гама от продукти с различни области на приложение. Като се започне от самият материал и се стигне до дистрибуцията на нашите продукти, всеки етап на производството е свързан със създаването на един екологично чист продукт.