Указания за заваряване на тръби и фитинги

  • Изберете съответния детайл и го поставете на заваръчния апарат.
  • Включете апарата. Изчакайте загряването на двата контролни индикатора. Когато апаратът е готов за работа индикаторът се изключва. Това означава, че е постигната необходимата ни температура /260 º С ± 10º С/
  • Правилно поставете края на тръбата и детайла на заваръчния апарат.
  • Ако тръбата или фитинга за замърсени, почистете ги с разтвор от вода и спирт.
  • После нагрейте в продължение на няколко секунди равномерно детайла и тръбата. Оставете ги за няколко минути, за да се получи спойката.
  • В таблицата, дадена по-долу са посочени времето за загряване, слепвaне и престой на сглобките в зависимост от диаметъра на тръбата.