Характеристика на тръбите и фитингите с марка Мпласт

  • Гаранция на тръбите 50 години;
  • Тръбите и фитингите се произвеждат съгласно БДС.ЕN.15874;
  • Сертификат за съответствие № 005 - НСИОССП-217 от НИИСМ;
  • Строг контрол на качеството, тестове за издръжливост и високи температури;
  • Нашите продукти се контролират непрекъснато от експерти.